Popis nositele projektu

 

ARBERLAND REGio GmbH je společnost zabývající se s rozvojem zemského okresu Regen, pod kterou mimo jiné spadá i Touristische Service Center (TSC) zemského okresu Regen, které v posledních letech a to nejenom díky početným INTERREG-projektům, vybudovalo širokou síť v oblasti cestovního ruchu a kultury na obou stranách hranice.
Informační centra v Plzni a Českých Budějovicích zprostředkovávají informace o důležitých kontaktních místech koordinačního místa.
V posledních letech bylo úspěšně realizováno mnoho projektů v oblasti cestovního ruchu a kultury v nadregionálním, přeshraničním měřítku.
K realizaci cílů vyplývající z Rozvojové studie Čechy- Bavorsko bylo nutné zaštít tuto činnost takzvaným koordinačním místem pro oblast kultury a cestovního ruchu.