Personální obsazení koordinačního místa pro přeshraniční management

 

Aby bylo možné realizovat uvedené záměry a zajistit komunikaci mezi oběma zeměmi, bylo nutné zřídit tuto pozici, tzv. Koordinační místo pro přeshraniční management stěžejně v oblasti kultury a cestovního ruchu. Personální obsazení odsouhlasila společnost ARBERLAND REGio GmbH a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Sídlo koordinátora je umístěno na strategicky výhodném místě v Regenu v Dolním Bavorsku. Firma ARBERLAND REGio GmbH, která zastřešuje tento projekt, je smysluplně zvolená organizace, která se již po dlouhá léta věnuje přeshraničním aktivitám a v rámci přeshraničního projektového managementu disponuje četnými zkušenostmi.
Zaměstnanci KM pro přeshraniční management mají mnohaleté zkušenosti s přeshraniční spoluprací mimo jiné v oblasti cestovního ruchu a kultury a ovládají český i německý jazyk.
Kromě znalosti obou jazyků jsou od zaměstnanců KM pro přeshraniční management očekávany interkulturní a komunikační schopnosti, ale i schopnost podporovat navazovaní nových kontaktů. Zodpovědnost za své úkoly, vlastní iniciativa a schopnost prezentace jsou také důležitými předpoklady pro úspěšnou práci KM pro přeshraniční management.

Simona Fink

Simona Fink se narodila a vyrostla v Plzni. Od roku 1994 žije a pracuje v zemském okrese Regen, nejprve ve Volkshochschule für den Landkreis Regen a poté ve společnosti ARBERLAND REGio GmbH. Na základě jejích dlouholetých zkušeností s česko-bavorským networkingem disponuje bohatými znalostmi z oblasti kultury a cestovního ruchu v dotyčné oblasti a zná protagonisty a partnery jak v Čechách, tak i v Bavorsku.

Elisabeth Unnasch

Expertka na cestovní ruch Elisabeth Unnasch studovala obchodní management se zaměřením na projektový management na Východobavorské technické vysoké škole v Regensburgu. V rámci svého studia strávila semestr jako praktikantka u východobavorského spolku „Tourismusverband Ostbayern e.V“. Od roku 2014 pracuje u společnosti ARBERLAND REGio GmbH v oblasti rozvoje produktů cestovního ruchu. Pro sekretariát koncipuje informační brožury v českém a německém jazyce a organizuje společné veletrhy a přeshraniční kulturní události.

Miriam Lange

Tisková mluvčí ARBERLAND REGio GmbH studovala mediální vědu a germanistiku na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Poté, co absolvovala v Berlíně stáž jako online redaktorka, se nějaký čas pohybovala ve světě reklamy v Mnichově. Nyní žije a pracuje opět v Dolním Bavorsku. Miriam Lange je zodpovědná za propagaci a mediální marketing sekretariátu.