Přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu

Koordinační místo – sekretariát pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu má za úkol podpořit spolupráci jednotlivých relevantních aktérů, být nápomocný při navazování  kontaktů, umožnit a posílit výměnu informací a tím přispět k realizaci cílů Rozvojové studie – Bavorsko – ČR. Zadavatelem této studie je Bavorské státní ministerstvo financí, regionálního rozvoje a vlasti a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Tento projekt je podporován Bavorským státním ministerstvem financí a českým Ministerstvem pro místní rozvoj.

ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko

Místo pro výuku a poučení Cílem je zvýšit povědomí o historicky propojeném společném kulturním prostoru na obou stranách česko-německé hranice. Kvalitní práce Historického parku Bärnau-Tachov se stala základem pro stále se prohlubující spolupráci se školami a...
číst více...

TV Bavorsko – Čechy

Evropský region Dunaj-Vltava (v kooperaci s VHS Regen) realizuje společně s AKTIVITY PRO, o. s. Interreg projekt „TV Bavorsko – Čechy“. V tomto přeshraničním projektu bude v roce 2017 natočeno 20 bavorských a 20 českých klipů z oblastí ekonomika, věda, cestovní ruch,...
číst více...

Regionální centra v Plzni a Českých Budějovicích

V informačních centrech v Plzni a Českých Budějovicích se mohou návštěvníci informovat o Šumavě a o nedaleko vzádleném Bavorkém lese (Bayerischer Wald). Zde najde návštěvník vše potřebné pro svoji dovolenou, ať informační materiály nebo kam se v zimě vydat za sportem,...
číst více...

Okamžik prosím! Nebo dva?

Přeshraniční projekt spojený s výstavou fotografií, uměleckých objektů a textů. 25 let po pádu železné opony je soužití lidí ve středu Evropy opět formováno tím, co tento jednotný kulturní prostor po staletí určovalo: sousedská setkávání a výměny, vzájemná...
číst více...

Dva jazyky – jedna myšlenka

Volkshochschule für den Landkreis Regen realizuje společně se Státním úřadem školství v zemském okrese Regen a Freyung-Grafenau se dvěma českými partnery v Českých Budějovicích a Plzni česko-bavorský INTERREG projekt „Dva jazyky - jediná myšlenka“. V tomto...
číst více...

Kontakt

ARBERLAND REGio GmbH
Simona Fink
Amtsgerichtstr. 6-8
94209 Regen
+49 (0)99 21/950 445
fink@vhs-regen.de

Bývalou Železné oponu by měl nahradit zlatý řetěz, který by měl napomoci k rozvoji Bavorsko-Českému příhraničí.

Z Bavorsko-České rozvojové studie

Rozhovor se Simonou Fink k tématu „Koordinační místo pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu“ pro televizní stanici Donau TV.