V současné době pracuje zemská regionální rozvojová společnost ARBERLAND REGio GmbH (okres Regen) na realizaci přeshraničního akce, která je zaměřena na kulturu a kulinářství „Živý listopad 2022“  v rámci krátkodobého projektu financovaného bavorským ministerstvem financí a domoviny. Nové dotační směrnice BYCZFöR.

Projekt „Sekretariát pro přeshraniční spolupráci v oblastii kultury a cestovního ruchu”, který zaštiťuje ARBERLAND REGIO byla v letech 2019-2022 financována bavorským ministerstvem financí a domoviny a českým ministerstvem pro místní rozvoj.

Jedním z úkolů společnosti ARBERLAND REGio GmbH, která sídlí v okrese Regen, je stěžejně  podpora v oblasti kultury a cestovního ruchu v bavorsko-českén příhraničí. Zemská rozvojová společnost se věnuje mimo jiné vyhledáváním partnerů pro mezinárodní projekty, podporuje prosíťovávání aktérů působících v oblasti cestovního ruchu v regionech: Dolní Bavorsko, Horní Falc, Horní Franky, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj a realizuje a podporuje činnosti vyplývající z rozvojové studie  Bavorsko – Čechy.

Video o literárních hraničních přechodech

Pod heslem "Literární hraniční přechody" byli v sobotu 26. listopadu srdečně zváni prozaičtí přátelé, aby nahlédli do bavorsko-českého přátelství v minulosti a Stát se přítomností - s anekdotami, zážitky z cest, vzpomínkami na dětství a pozorným čtením zvyků,...
číst více...

Týden 4 -Literární setkání na bavorsko-české hranici

Německo-české dojmy, zkušenosti a úhly pohledu z příhraničí byly nedávno prezentovány návštěvníkům restaurace Schmugglerhütte v Bavorské Rudě. Judith Weinberger-Singh, vedoucí krajské regionální rozvojové společnosti ABERLAND REGio GmbH, zde publiku představila dvě...
číst více...

Video ke „Dni hudebních setkání“

To byl „Den hudebního setkání“ v rámci festivalu Pool of Invention, který 19. listopadu společně s ARBERLAND REGio GmbH zorganizovali v rámci jejich kulturního a kulinářského měsíce listopadu 2022:
číst více...

Týden 3 – „Den hudebního setkávání“ 19. listopadu

Anglické slovo "invention" má mnoho významů: Například vynalézavost, tvůrčí představivost nebo důmyslnost. Ve dnech 18. až 20. listopadu se v Haidmühle již potřetí konal festival „Pool of Invention“, který založili pasovský skladatel a houslista Florian Willeitner a...
číst více...

Týden 2 – přeshraniční regionální festival 11./12. listopadu

„Kulturní a kulinářský měsíc listopad 2022“ – tak zní název projektu setkávání, který v současné době organizuje krajská regionální rozvojová společnost ARBERLAND REGio GmbH, a který je podle nové směrnice pro financování bavorsko-českého příhraničního regionu...
číst více...

Video z domácího festivalu

Společně překračovat hranice a setkávat se. V případě „Bavorsko-českých slavností“ v Bavorské Železné Rudě se to dařilo po dva dny – z uměleckého, kulinářského i politického hlediska. Tyto slavnosti byly uspořádány společností ARBERLAND REGio pod mottem: „Kultura...
číst více...

„Den kultury hudebního setkání“ na festivalu Pool of Invention 2022 v Haidhäusl

V listopadu 2022 se do Haidhäuslu v Haidmühle v Bavorském lese vrátí výběr umělců z projektu Pool of Invention! Budou se dělat plány, bude se vařit hudba a budou se pokládat základy dalších programů! Na konci týdne budou výsledky tvůrčí dílny představeny v...
číst více...

Literární „pokec u ohně“ s Bernhardem Setzweinem a Ludmilou Rakušanovou

Okresní developerská společnost ARBERLAND REGio GmbH na konci svého přeshraničního kulturního a kulinářského měsíce v listopadu 2022 pořádá 26.11. „pokec u ohně“ s hornofalckým autorem Bernhardem Setzweinem a novinářkou a spisovatelkou na volné noze Ludmilou...
číst více...

Video ke speciální výstavě „Vlast bez hranic“

V rámci “Měsíce kultury a kulinářství – Živý listopad 2022” organizuje krajská regionální rozvojová společnost ARBERLAND REGio GmbH čtyřtýdenní highlight-program zaměřený na umění, domovinu/kulinářské speciality, hudbu a literaturu na této i druhé straně hranice....
číst více...

Umělecká díla jsou zde – speciální výstava „Vlast bez hranic“

V rámci “Měsíce kultury a kulinářství – Živý listopad 2022” organizuje krajská regionální rozvojová společnost ARBERLAND REGio GmbH čtyřtýdenní highlight-program zaměřený na umění, domovinu/kulinářské speciality, hudbu a literaturu na této i druhé straně hranice....
číst více...

Speciální výstava „Domov bez hranic“

Kdybyste se zeptali autora Bernharda Setzweina na nejmenší společný jmenovatel Bavorska a Čech, pravděpodobně by zmínil stejné geografické prostředí, stejnou faunu a vegetaci (přes všechny historicky vzniklé distance), aby pak s mrknutím oka zmínil také cibulové...
číst více...

Domácí festival 11./12. listopadu 2022

V rámci přeshraniční akce zaměřené na kulturu a kulinářství pod názvem „Živý listopad 2022“ pořádáme společně s partnery z příhraničních regionů za podpory místních restaurací „Regionální víkend“ – „Heimatfest“ (11.-12. listopadu) s bavorsko-českými partnery z oblasti...
číst více...

Program měsíce našeho setkání

Podle se pod obsáhlým názvem projektu „Opatření v oblasti kultury a cestovního ruchu s cílem posílení kultury a setkávání v kulturním a kulinářském prostředí v měsíci listopadu“ zajímavý a bohatý program, který má oživit pochmurný a šedivý pozdní podzim v Bavorském...
číst více...

Měsíc kultury a kulinářství „Živý listopad 2022″ v regionu ARBERLAND

Bavorský ministr Füracker při předávání dokumentu zaměřeným na aktivity v oblasti cestovního ruchu a finanční podpoře   Jen několik měsíců po skončení dotačního období 2019-2022 se společnosti ARBERLAND REGio GmbH podařilo zahájit nový, navazující krátkodobý...
číst více...

Networking

Simona Fink
ARBERLAND REGio GmbH
Amtsgerichtstr. 6-8
94209 Regen
+49 (0)9921 950 445
fink@arberland-regio.de

Aktivity v oblasti cestovního ruchu

Elisabeth Unnasch
ARBERLAND REGio GmbH
Amtsgerichtstr. 6-8
94209 Regen
+49 (0)9921 9605 4150
eunnasch@arberland-regio.de

PR

Miriam Lange
ARBERLAND REGio GmbH
Amtsgerichtstr. 6-8
94209 Regen
+49 (0)9921 9605 4134
mlange@arberland-regio.de