// 19. listopadu 2021 //

Niederbayern-Forum e.V. und ARBERLAND REGio GmbH arbeiten eng zusammen

Foto: Manuela Lang, Bezirk Niederbayern

Dolní Bavorsko má mnoho co nabídnout: drsná příroda a nekonečná krajina, historická města, silná ekonomika, která se vyznačuje inovacemi a pokrokem, tradice a zvyky i vynikající vzdělávací instituce. Charakteristickým znakem Dolního Bavorska je jeho bezprostřední blízkost k sousední České republice, se kterou má tento krásný kraj mnoho společného. Tuto informaci je třeba šířit systemticky a cíleně, a proto spolek Fórum Dolní Bavorsko úzce spolupracuje se společností podporující rozvoj turistického ruchu v okresu Regen – ARBERLAND REGio s.r.o.

Projektem „SEITEN|WECHSEL Dolní Bavorsko–Jižní Čechy–Plzeň“, financovaným bavorským státním ministerstvem financí, rozšiřuje spolek Fórum Dolní Bavorsko svou oblast působnosti a zapojuje do svého marketingu sousední regiony Jižní Čechy a Plzeňsko. Iniciativa si klade za cíl rozvíjet přeshraniční projekty, které spojují obyvatele na obou stranách hranice, s hlavním zaměřením na mladou generaci. „Region Dolní Bavorsko–Jižní Čechy–Plzeň“ je propagován jako atraktivní přeshraniční oblast, která je zajímavá díky své poloze a nabízí právě mladým lidem dobré perspektivy pro život a práci“, vysvětlil v rámci prezentace projektu 1. předseda spolku Fórum Dolní Bavorsko, okresní hejtman Dr. Olaf Heinrich.

K prezentaci bavorsko-českého příhraničního prostoru vytvořil spolek Fórum Dolní Bavorsko velmi hodnotný reklamní produkt, box s 21 různými tematickými mapami. Společně jako komplet představují mimořádné kvality přeshraničního regionu. Soubor map „Prostor pro život: Dolní Bavorsko– Jižní Čechy–Plzeň“ odbourává jazykové bariéry, protože je možné ho objevovat v němčině, češtině a angličtině“, vysvětlila Christina Tanosova, ředitelka spolku Fórum Dolní Bavorsko.

„Prezentační box ještě není úplný. Stávající témata mohou být do konce roku 2021 doplňována o další originály z příhraniční oblasti“, vysvětil 1. předseda spolku, okresní hejtman Dr. Olaf Heinrich. „Ostatně v příhraničním regionu lze nalézt velké množství lidí, míst a příležitostí. Ti všichni formují příhraniční oblast a společně ji propojují, aby vytvořili bavorsko-českou oblast vzájemného soužití“, dodal.

„Společnost ARBERLAND REGio z Regenu se na prezentačním boxu podílí jako kooperační partner třemi personalizovanými tematickými mapami,“ sdělil Dr. Olaf Heinrich. „Oblast ARBERLAND bude představena jako technologický region se svými skrytými možnostmi, jako tradiční sklářský region a prostřednictvím obchůdku také jako kulinářské místo, kde jsou k dostání regionální produkty a které zároveň funguje jako turistické informační centrum,“ vysvětlil Tobias Wittenzellner, vedoucí regionálního managementu.

„Náš ARBERLAND je známý díky inovacím a technologiím, ale stejnou měrou také díky čilému turistickému ruchu s důrazem na tradiční hodnoty. Tyto aspekty budou na třech nových tematických mapách přehledně znázorněny a atraktivně zobrazeny,“ říká Rita Röhrl, radní okresu Regen. „Personalizovaný prezentační box společnosti ARBERLAND REGio se používá jako mimořádný dárek pro hosty a spolupracovníky,“ dodává Elisabeth Unnasch ze Sekretariátu přeshraničního managementu ARBERLAND REGio, s.r.o.

Právě v současné obtížné době je posílení bavorsko-českého příhraničního prostoru obzvlášť důležité. „Společné projekty, jako je tento, představují malé, ale relevantní kroky k udržení dobrých bavorsko-českých vztahů,“ jsou zajedno Dr. Olaf Heinrich, 1. předseda spolku Fórum Dolní Bavorsko a zemská radní Rita Röhrl.