// 29. března 2019 //

Dva jazyky – jedna myšlenka

Frank Smith jednou pravil: „Pokud ovládáš jen jeden jazyk, nacházíš se jen na chodbě svého života. Pokud ale ovládáš dva, otevřou se ti dveře do světa.“

Aby bylo možné otevřít nejen dveře, ale celé brány, rozhodlo se centrum pro vzdělávání dospělých „Volkshochschule ARBERLAND“, spolu se státními vzdělávacími úřady zemského okresu Regen a Freyung-Grafenau a dvěma partnery v Českých Budějovicích a Plzni, uskutečnit INTERREG projekt s názvem „Dva jazyky – jedna myšlenka“.

„Cílem projektu je“, podle koordinátorky Cathariny Klauser z Volkshochschule ARBERLAND, „posílit přeshraniční a jazykové kompetence. Dále je třeba minimalizovat systémové bariéry v oblasti vzdělávání.“ Tento návrh nadšeně přijalo před dvěma lety deset základních škol v sousedních zemských okresech Regen a Freyung-Grafenau a deset českých základních škol.

„Naší snahou je udržet dlouhodobá a pevná partnerství. Pouze taková partnerství mohou znovu oživit popularitu pohraničí, která byla v minulosti samozřejmostí.“

Catharina Klauser

Téměř 70 hodin výuky cizích jazyků, různé exkurze a návštěvy ve třídním spolku, to vše zažili zúčastnění učitelé včetně vedení škol, kteří se následně sešli ve sdružení ARBERLAND HAUS v Regenu, aby mohli své zkušenosti sdílet s ostatními. Minulý pátek byly pro hosty z Čech připravené nejen nejrůznější místní atrakce s pestrým vzdělávacím programem, ale také možnost sejít se se svými přeshraničními kolegy. Inspektor Mark Bauer-Oprée přítomné uvítal, zejména pak svůj protějšek na české straně, Miroslava Pikharta: „Před námi jsou dva vzrušující dny, během kterých bychom se rádi dozvěděli, jak jednotlivé partnerské školy jazykové kempy vnímaly!“

Při příležitosti podzimních projektových dnů prožily děti ze základních škol Bodenmais, Lindberg, Patersdorf, Zwiesel, Grafenau, Hohenau, Jandelsbrunn a Neureichenau jazykové kempy společně s novými přáteli z druhé strany hranice. Většina skupin si pronajímala ubytování v okolí Lipenské přehrady. Převlečení za piráty nebo indiány prozkoumávali tuto oblast, tvořily z materiálů podzimní krajiny, navštěvovaly hrady, zpívaly písně a společně oslavily také 100. let od založení České republiky. Němečtí a čeští učitelé uvedli, že jazykové kempy se setkaly s velkou odezvou nejen mezi dětmi, ale i rodiči. Obzvláště velkou radost také přinesly základní školy v Rinchnachu a Tittlingu, kde se tábory teprve budou konat.

Po reflexi a zhodnocení podzimních jazykových kempů plné zážitků, byly projednány další možné akce a aktivity v rámci projektu. Diskuse pokračovala až do odpoledního programu, v jehož rámci měla 50-ti členná skupina možnost podzemní prohlídky sklepních prostorů pošty v Regenu. Večeře se uskutečnila v nové restauraci Arberseehaus. Hosté přenocovali v hotelu ARBERLAND Hotel nebo v ARBERLAND Akademie. Nápady a dojmy získané během tohoto intenzivního programu byly prodiskutovány v sobotu, předtím než se učitelé a organizátoři projektu museli vrátit domů.