V listopadu 2022 se do Haidhäuslu v Haidmühle v Bavorském lese vrátí výběr umělců z projektu Pool of Invention! Budou se dělat plány, bude se vařit hudba a budou se pokládat základy dalších programů! Na konci týdne budou výsledky tvůrčí dílny představeny v inovativních koncertních formátech. Zvláštní pozornost bude letos věnována Dni česko-německého hudebního setkávání v sobotu 19.11.

Tento den se koná ve spolupráci s ARBERLAND REGio GmbH v rámci jejich „Měsíce kultury a kulinářství listopad 2022“.

Přeshraniční projekt „Živý listopad  2022“ je financován Bavorským ministerstvem financí a domoviny. Z nového dotačního titulu BYCZFöR.