V rámci přeshraniční akce zaměřené na kulturu a kulinářství pod názvem „Živý listopad 2022“ pořádáme společně s partnery z příhraničních regionů za podpory místních restaurací „Regionální víkend“ – „Heimatfest“ (11.-12. listopadu) s bavorsko-českými partnery z oblasti řemeslné tvorby a regionálními producenty, kapelami atd. Centrálním místem akce bude železniční muzeum „Localbahnmuseum“ v Bavorské Rudě. Součástí akce bude například bezplatná doprovodná túra podél hranice.

Přeshraniční projekt „Živý listopad  2022“ je financován Bavorským ministerstvem financí a domoviny. Z nového dotačního titulu BYCZFöR.