Řídící grémium

 

Úkolem řídícího grémia je projednávat aktuální stav vývoje projektu i realizaci projektu a případně podniknout opravná opatření v průběhu projektu nebo upravit zaměření koordinačního místa.

Příští zasedání řídící grémium se bude konat 5. října v 10 hodin.

 

Členy grémia jsou následující organizace: