Bavorský ministr Füracker při předávání dokumentu zaměřeným na aktivity v oblasti cestovního ruchu a finanční podpoře

 

Jen několik měsíců po skončení dotačního období 2019-2022 se společnosti ARBERLAND REGio GmbH podařilo zahájit nový, navazující krátkodobý projekt zaměřený na rozvoj bavorsko-českého příhraničí jako společného volnočasového a zážitkového regionu. V pondělí předal bavorský státní ministr Albert Füracker rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 53 032 eur zástupci zemského okresu v Regenu Helmutu Plenkovi, Judith Weinberger-Singh a Herbertu Unnaschovi ze zemské rozvojové společnosti ARBERLAND.

V současné době je důležitější než kdy jindy spojovat lidi napříč hranicemi. Díky naší nové směrnici zaměřené na financování „Bavorsko-českého příhraničí“ (BYCZFöR) by se tyto finanční prostředky měly vynaložit pro upevnění a další rozvoj s cílem realizace a podpory budoucích projektů v příhraničních regionech: uvedl Füracker na ministerstvu domoviny v Norimberku. „Podporujeme myšlenku umožnit zažít kulturu setkávání ve všech jejích aspektech, a to nejen ideově, ale i finančně. Svobodný stát tak hradí 90 % celkových nákladů projektu.“

Podle paní Weinberger-Singh se pod obsáhlým názvem projektu „Opatření v oblasti kultury a cestovního ruchu s cílem posílení kultury a setkávání v kulturním a kulinářském prostředí v měsíci listopadu“ zajímavý a bohatý program, který má oživit pochmurný a šedivý pozdní podzim v Bavorském lese. Čtyři tematicky zaměřené týdny v listopadu 2022 zahrnují bezplatnou speciální výstavu (1. – 6. 11.) s umělci z Horních Franků, Horní Falce, Dolního Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje v galerii „Kunst(t)räumen grenzenlos“ v Bayerisch Eisenstein, dále regionální festival „Heimatfest“ (11./12. 11.) s bavorsko-českým trhem plný řemesel a specialit s kulinářskými stánky, hudbou a bezplatnými historickými prohlídkami a to vše v okolí železničního muzea  „Localbahnmuseum“ v Bavorské Rudě, „Den hudebního setkávání“ (19. listopadu) s workshopem pro děti a mládež a večerním koncertem bavorsko-české lidové hudby v Haidhäuslu (okres Freyung-Grafenau), jakož i literární beseda u krbu (26. listopadu) s významnými autory z Bavorska a Čech.

Aktuálně se náš tým rozvojé společnosti věnuje přípravě a realizaci jednotlivých částí akce. „Zájemci z příhraničních regionů jsou nadále srdečně vítáni,“ říká Weinberger-Singh. Podotýká a věří, že tento krátkodobý projekt naváže na přeshraniční aktivity z minulých let a bude dalším můstkem pro to, aby bylo možné od roku 2023 opět pracovat na posílení přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu a kultury v rámci dlouhodobých projektů.

Přeshraniční projekt „Živý listopad  2022“ je financován Bavorským ministerstvem financí a domoviny. Z nového dotačního titulu BYCZFöR.