// Od 14. prosince 2020 //

 

V hlavě spisovatele Bernharda Setzweina zavládne klid jen velmi zřídka. Když má někdy dokončeno své uložené množství spisovatelské práce, hned si v některých dnech zapisuje ještě další malé poznámky, které sbíral deset let pro knihu „Das gelbe Tagwerk“. Vznikla tak jiskřivá, rozmanitá sbírka mimořádných okamžiků. O některé ze svých zvláštních okamžiků se s Vámi Bernhard Setzwein podělí ve svém videu!

Tyto poznámky mohou být krátkým myšlenkovým zábleskem, výrokem, slovní hříčkou. Jiné texty jsou pozorováním fraškovitých každodenních scén, náhodným setkáním, komentářem k politické situaci nebo citáty z knih.

Podrobně Setzwein popisuje setkání s jinými spisovateli, například s Eugenem Gomringerem, Gerhardem Rothem a Kateřinou Tučkovou.

V knize je však také možné sledovat historii vzniku a pozadí některých děl Bernharda Setzweina, například divadelní hry „Resl unser“ a románu „Der böhmische Samurai“ (Český samuraj). Vedle výletů a putování – včetně dramatické nehody v Hrubém Jeseníku – zaujímají důležitou roli jeho stipendijní pobyty v Horní Plané a Brně.
Stejně jako předchozí svazek „Das blaue Tagwerk“ (1997-2009) umožňuje tato kniha nahlédnout do myšlenkového světa spisovatele. Bernhard Setzwein si poznámky pro tuto knihu zaznamenával svým nezaměnitelným, obvyklým duchaplným stylem, který dělá z tohoto deníku skutečný požitek pro čtenáře.

Bernhard Setzwein se narodil v roce 1960 v Mnichově, kde vystudoval germanistiku a folkloristiku. Od roku 1990 žije ve Waldmünchenu.
Setzwein je autorem svazků lyriky, esejí, cestovatelských fejetonů a románů. Kromě toho napsal tucet divadelních her a velké množství radiových reportáží. Jeho díla se často zabývají středoevropským kulturním prostorem. Naposledy vyšly romány „Ein seltsames Land“, „Der neue Ton“ (oba u nakladatelství lichtung verlag) a „Der böhmische Samurai“.
Bernhard Setzwein obdžel několik ocenění, mezi nimi cenu Friedricha-Baura Bavorské akademie krásných umění.

Čtení lze najít od 14.12.2020 zde.

Freyung 1,
92539 Schönsee
14.12.2020 18:00 –
28.02.2021 00:00