// 18. listopadu 2021 //

Jak mohou iniciativy občanské společnosti přispět k rozvoji příhraničních oblastí? Jaké jsou k vidění dobré příklady a jaké klíčové faktory úspěchu jsou pro ně příznačné? Jak mohou německé a české organizace občanské společnosti lépe navazovat a udržovat kontakty?

Těmito a dalšími zajímavými otázkami se bude zabývat sympozium pořádané Centrem Bavaria Bohemia.

Projekt Kulturní město Čechy-Bavorsko je podporován Bavorským státním ministerstvem financí a pro vlast, okresem a městem Schwandorf a Kulturní nadací Bavaria Bohemia.

Freyung 1, 92539 Schönsee
18.11.2021,
10:00 – 13:00 Uhr