Press kits

 

Vzhledem k tomu, že tiskové cesty v obou našich zemích jsou obtížně organizovatelné a ještě obtížněji realizovatelné vzhledem k současné situaci, rádi bychom zprostředkovali zástupcům médií a tiskovým kontaktům vybraná témata, zprávy, fotografie a kontakty týkající se našeho sekretariátu: