// 11. listopadu 2021 //

 

Jürgen Huber, výtvarník, spisovatel, bývalý starosta města Řezna a již pár let také obyvatel města Schönsee, bude ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 19:30 hod. společně číst s nakladatelkou Giselou Benderovou a s kulturním rekatorem Stefanem Voitem v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee z knihy „Básně jsou mezi řádky“. Spoluautorem je Kevin Coyne, britský rockový zpěvák, malíř a spisovatel, který v posledních letech svého života žil a pracoval v Norimberku. Po jeho smrti v roce 2004 „objevil“ jeho uměleckou pozůstalost, kulturní redaktor Stefan Voit a dal si za úkol zachránit dílo Kevina Coyna před zapomněním a zviditelnit ho. Svazek „Básně jsou mezi řádky“ přináší poezii a kresby Kevina Coyneho a Jürgena Hubera.

Kevin Coyne a Jürgen Huber jsou vášnivými umělci, oba kreslí a píší a při pohledu na jejich obrazy a texty – se zdá, že jsou jako bratři. Oba pocházejí z dělnického prostředí, mají silný smysl pro spravedlnost a říkají, co si myslí. Coyne byl neustálým pozorovatelem, který sledoval dění v době. Ten, který se nikdy neodvrátil. Důležité pro něj bylo život nezastírat, ale ukázat ho takový, jaký je. Tvrdý, bezcitný a krutý, ale také plný vřelosti a touhy. A Jürgen Huber objevuje poezii a vstupuje na nové pole jazyka. Otevřeně, upřímně, citlivě od srdce, aby pak jasně a velmi osobně vyprávěl o svém životě.

Kolísání mezi žonglérstvím a sociální kritikou, mezi hlukem a tichem, mezi jarem a zimou. Život není jen barevný, ale také černobílý. A právě o tom je tato kniha! Publikaci „Básně jsou mezi řádky“ vydalo nakladatelství Gisela Verlag a lze ji zakoupit při četbě na místě.

Freyung 1, 92539 Schönsee
11.11.2021,
18:00 – 19:30