Podle se pod obsáhlým názvem projektu „Opatření v oblasti kultury a cestovního ruchu s cílem posílení kultury a setkávání v kulturním a kulinářském prostředí v měsíci listopadu“ zajímavý a bohatý program, který má oživit pochmurný a šedivý pozdní podzim v Bavorském lese. Čtyři tematicky zaměřené týdny v listopadu 2022 zahrnují bezplatnou speciální výstavu (1. – 6. 11.) s umělci z Horních Franků, Horní Falce, Dolního Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje v galerii „Kunst(t)räumen grenzenlos“ v Bayerisch Eisenstein, dále regionální festival „Heimatfest“ (11./12. 11.) s bavorsko-českým trhem plný řemesel a specialit s kulinářskými stánky, hudbou a bezplatnými historickými prohlídkami a to vše v okolí železničního muzea  „Localbahnmuseum“ v Bavorské Rudě, „Den hudebního setkávání“ (19. listopadu) s workshopem pro děti a mládež a večerním koncertem bavorsko-české lidové hudby v Haidhäuslu (okres Freyung-Grafenau), jakož i literární beseda u krbu (26. listopadu) s významnými autory z Bavorska a Čech.

Přeshraniční projekt „Živý listopad  2022“ je financován Bavorským ministerstvem financí a domoviny. Z nového dotačního titulu BYCZFöR.