// Duben 2021 //

Přes Velikonoce na Malorku, ale v rámci Německa ani na krok z domu? Kromě těch, co touží po odpočinku, se především lidé z turistické branže dívají do budoucna se smíšenými pocity nejistoty a frustrace. Při vzpomínce na letní dovolenou 2020 po své vlasti se obracíme s opatrnou nadějí na státníky v Mnichově a Berlíně.

Tím, jak tyto časy doposud prožívali a stále prožívají lidé zaměstnaní v oblasti cestovního ruchu, provozovatelé ubytování, pohostinství a volnočasových aktivit v příhraniční oblasti, se zabývá nový pořad Sekretariátu přeshraniční managmentu kultury a turismu.

Zveme Vás do ABERLAND Studia Regen a to ať už fyzicky, nebo prostřednictvím online konference, kde si budete moci poslechnout doktora Michaela Brauna, členy výkonné rady turistického sdružení Ostbayern, turistickou referentku okresu Regen Susanne Wagner, Viliama Siveka, prezident České únie cestovního ruchu,nositel státního vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, Marinuse Faltera z hotelu Falter a Andrease Stadlera, který má na starosti marketing ABERLANDu v horských oblastech.

Ačkoli nikdo z hostů s vážností neočekával, že se cestovní ruch před letnicemi znovu rozproudí, v jednom bodě se všichni zcela shodli: Je zbytečné sedět doma a nic nedělat. Aktéři na spolkové úrovni intenzivně pracují na zprostředkování podpůrných finančních balíčků zdejším ubytovacím zařízením a gastronomickým podnikům. Také se zabývají politickou prací grémia a využívají digitálního vzdělávání. V okresu Regen jsou již připravené nové tiskové materiály: ABERLANDský okruh na (horských) kolech, revidovaný a nový image-magazín s nabídkou kempů. Kromě toho můžete navštívit náš nově přepracovaný e-shop.

V těchto dnech pracujeme na pořadu o zajímavých turistických místech, též na reklamní kampani v rámci poutní stezky – Vintířova stezka. Zpracováváme rovněž tématiku, jako je např. koupání se v lesních koupalištích a oddychová turistika, která jsou nyní vysoko v kurzu.

Zatímco je situace v českém hotelovém a stravovacím průmyslu i nadále charakterizována jako špatná, rodina Falterů využila tyto dva lockdowny k navržení své nové restaurace „Fräulein Anna, ve které se zaměřila na „À la Carte pro každého“ a na koncept take-away. Navíc Vás prostřednictvím svého menu vezme na kulinářskou cestu kolem světa. Velký Javor je již i se všemi hygienickými opatřeními plně připraven na letní sezónu a těší se na první turisty.

Celý pořad naleznete zde: