// 16. října 2019 //

Sekretariát pro správu přeshraničních sítí v oblasti kultury a cestovního ruchu představil dne 9. října své činnosti pro rok 2019. Příležitostí k tomu byla schůzka Řídící skupiny za účasti významných zástupců německých a českých regionů a kulturních a turistických organizací angažovaných v projektu. Setkání se konalo v Informačním centru Bavorský les – Šumava v Plzni na náměstí Republiky 131, které provozuje společnost ARBERLAND REGIO a propojuje tak turistické oblasti Bavorský les a Šumavu. O všech již uskutečněných akcích informovali projektová manažerka Simona Fink, Elisabeth Unnasch z turistického střediska ARBERLAND REGIO GmbH, tisková mluvčí Miriam Lange a generální ředitel ARBERLAND REGIO Herbert Unnasch. Mimo jiné zde byly prezentovány události „Bavorsko-český kulinářský trh“, který se konal 20. července ve Zwieselu, a také „Festival regionální potravina“ konaný dne 30. srpna. Další úspěšnou akcí se stalo vypravení dvou autobusů ze Zwieselu na nádvoří Plzeňského pivovaru, kde se konal přeshraniční kulinářský trh. Simona Fink zastupovala sekretariát 18. května na „Dni otevřených dveří“ na Ministerstvu vlasti v Norimberku a 25. května podpořila německo-českou hudební a divadelní akci „Das Fest“ v Plzni. ARBERLAND a celý Bavorský les se prezentoval také na cestovatelském veletrhu ITEP ve dnech 21. až 24. září v Plzni.

Všechny zmíněné projekty jsou zaznamenány na dvojjazyčné webové stránce Sekretariátu www.bayern-tschechien.de. V oblasti tištěných publikací zahájil Sekretariát nové období činnosti titulní stránkou v Dunaj-Vltava-Magazínu. Do češtiny byla přeložena oblíbená volnočasová mapa ARBERLAND a brožura s trasami pro horská kola v regionu ARBERLAND. V roce 2020 bude následovat brožura „Turistický region ARBERLAND“. V plánu je dále prázdninová mapa pohraničního regionu a „Kulinářský průvodce Bavorsko-Čechy“. „Pokud znáte vynikající výrobce potravin ve vašich správních oblastech, kteří by neměli v našem průvodci chybět, budeme moc rádi za zprostředkování jejich kontaktů,“ vyzval Herbert Unnasch členy Řídícího výboru ke spolupráci.

Nyní všichni členové Řídící skupiny již napjatě očekávají hlavní událost sezóny 2019 – vzpomínkový akt k „30 letům od pádu Železné opony“: 9. listopadu dorazí do Bayerisch Eisenstein dva speciální vlaky z Plattlingu a Plzně. Po uvítacích slovech mnoha známých politiků z Německa a České republiky budou návštěvníci vyzváni k vytvoření lidského řetězce podél kdysi uzavřené hranice. Následuje interakce všech přítomných doprovázená hudbou, kulinářstvím, řemesly, zvyky a uměním. „Podrobný plán“ akce byl po zasedání projednán se zástupkyní cestovního ruchu v Plzni Ilonou Šnebergerovou. Řídící výbor se opět setká v květnu 2020 v okresním městě Regen.

„Sekretariát pro správu přeshraničních sítí v oblasti kultury a cestovního ruchu“ je financován Státním ministerstvem financí, regionálního rozvoje a vlasti a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.