Kdybyste se zeptali autora Bernharda Setzweina na nejmenší společný jmenovatel Bavorska a Čech, pravděpodobně by zmínil stejné geografické prostředí, stejnou faunu a vegetaci (přes všechny historicky vzniklé distance), aby pak s mrknutím oka zmínil také cibulové kostelní věže, tržiště, hospody, pivo, „knedlo-vepřo-zelo“ a knedlíky. To vše je pro nás domov… Co ještě?

V rámci “Měsíce kultury a kulinářství – Živý listopad 2022” organizuje krajská regionální rozvojová společnost ARBERLAND REGio GmbH čtyřtýdenní highlight-program zaměřený na umění, domovinu/kulinářské speciality, hudbu a literaturu na této i druhé straně hranice. Začíná speciální výstavou „Vlast bez hranic“, kterou můžete zdarma navštívit od 2. do 6. listopadu v galerii “Kuns(t)räume grenzenlos” v Bavorské Rudě.

Mezi pohodou, rozdíly a ztrátou

S Josefem Schneckem, Annemarie Pletl, Toni Scheubeck, Monikou Stock, Vítem Pavlíkem, Tomášem Kůsem a Janem Samcem představuje galerie umělce: z Horních Franků, Horní Falce, Dolního Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, šesti okresů podél bavorsko-české hranice, kteří působí ve svém rodném území.

Přeshraniční akce zaměřená na rukodělnou tvorbu a regionální speciality „Živý listopad 2022“ je financován Bavorským zemským ministerstvem financí a domoviny. Nový dotační titul – Förderrichtlinie BYCZFöR.