„Kulturní a kulinářský měsíc listopad 2022“ – tak zní název projektu setkávání, který v současné době organizuje krajská regionální rozvojová společnost ARBERLAND REGio GmbH, a který je podle nové směrnice pro financování bavorsko-českého příhraničního regionu podporován Bavorským státním ministerstvem financí a vnitra. O víkendu byl v rámci projektových opatření uspořádán pro místní obyvatele i návštěvníky přeshraniční regionální festival se spoustou akcí v Bavorské Rudě i blízkém okolí.

Vedle bavorského ministra financí a vnitra Alberta Fürackera mohl jednatel společnosti Arberland REGio Herbert Unnasch při předcházejícím přijetí politiků v pátek v prostorách ArberLandHalle přivítat celou řadu významných hostů z oblasti politiky, hospodářství a cestovního ruchu obou sousedních zemí: „Nový program financování nabízí nejlepší předpoklady pro další možnosti investic do bavorsko-českého přátelství“, zdůraznil. „Peníze nejsou všechno, ale bez peněz se všechno stává ničím“, doplnila zemská radní Rita Röhrl. „Jak úzce je příhraniční oblast propojena, ukázala v nedávné době koronavirová krize, která po desetiletí budovaný prostor opět uzavřela. Musíme se nejen diplomatickou, ale i finanční cestou postarat o to, aby už nikdy tento region nerozdělovala Železná opona“, míní. Bavorská vláda podle slov ministra Alberta Fürackera novou směrnici pro financování bavorsko-českého příhraničí dobře promyslela: „Jde nám zcela konkrétně o mezinárodní porozumění.“ Rozložena na čtyři roky nabízí směrnice velký potenciál pro udržitelný rozvoj a je speciálně přizpůsobena potřebám venkovských oblastí. Vedle hospodářských aspektů musí být také kultura, kulinářství a cestovní ruch oceňovány jako propojující prvky mezi zeměmi: „U jídla se přece lidé vždycky rádi scházejí“, míní Füracker a přeje „Kulturnímu a kulinářskému měsíci listopadu“ dobrý průběh.

Také pro vládu v Praze je finanční podpora příhraničí důležitým tématem, ujistil PhDr. Jan Fluxa, náměstek ministra pro regionální rozvoj České republiky. V neposlední řadě ruská útočná válka na Ukrajině jasně ukazuje, jak důležité je mírové soužití mezi národy. Česká republika za tímto účelem také spustila nové programy financování, které kromě výměny v oblasti vědy a výzkumu posilují i téma kultury a cestovního ruchu. Těší se na jejich společnou realizaci v budoucnu.

„Přítel, dobrý přítel, je to nejlepší na světě“, citoval dolnobavorský okresní hejtman Rainer Haselbeck slova známého šlágru. A právě v těžkých časech nabývají tato slova na významu. V bavorsko-českém příhraničí se přátelství prožívá konkrétně a stojí za to se o něj i nadále snažit.

Významných řečníků a řečnic se na pódiu vystřídalo ještě mnoho. Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje, zrekapituloval společné projektové záměry z minulosti a přál si nejen propojení zaměřené na příhraniční pracovní vztahy, ale také na geografickou oblast. Jako příklad uvedl železniční trať Praha-Mnichov a její potenciál dopravovat lidi rychlostí 160 km/h z východu na západ.
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje, Pavel Hroch, byl potěšen uspořádáním „mimořádné akce“ a jako podporovatel kultury uvítal především uspořádání měsíce setkávání společností ARBERLAND.

Na rozdíl od spíše pesimistického podtónu, který se v sousedských vztazích ozývá od doby pandemie, hovořila generální konzulka Dr. Ivana Červenková o přátelství na „velmi vysoké úrovni“. Svědčí o tom nejen mnohé vzájemné ministerské návštěvy, ale také právě mezilidská interakce v regionu – mezi německým a českým obyvatelstvem. Do budoucna je důležité ještě více posilovat sféru běžné komunikace.

Judith Weinberger-Singh, vedoucí krajské rozvojové společnosti ARBERLAND, v závěru poděkovala všem partnerům projektu a pozvala zúčastněné, aby se vydali cestou osvětlenou lampami domu Zwiesel Kristlallglas z haly ArberLandHalle ke galerii Kuns(t)räume, nacházející se v areálu hraničního nádraží. Zde zahájil majitel Christian Bayerl výstavu „Domov bez hranic“ a prezentoval přítomným umělecká díla od sedmi umělců a umělkyň ze šesti příhraničních okresů. Nejen on, ale také oba kurátoři Fritz a Sven Bauerovi i oba starostové – Bavorské Rudy Michael Herzog a Železné Rudy Filip Smola pak byli obdarováni dárky z kulinářského obchůdku a ze sklářské školy ve Zwieslu. V přízemí, stranou od hlavního dění, na hosty čekala „zasedací místnost“. Ta byla osvětlena projekcí bavorsko-českého příhraničí a podle Bayerla by měla partnerům do budoucna nabídnout možnost prezentovat sebe a své partnery v prostorách Kuns(t)räume. V muzeu lokálních drah, kde byl mezi historickými vagóny a lokomotivami zřízen příhraniční kulinářský a řemeslný trh, pak Michael Herzog a náměstek ministra Fluxa zapálili „jiskru bavorsko-českého přátelství“ – a předali ji návštěvníkům v podobě svíček pochodní. Večer byl zakončen nejprve ovocným punčem a zákusky a poté stylovou večeří v restauraci Vo Gunders v areálu hraničního nádraží.

 

Zájemci našli trh v muzeu lokálních drah i v sobotu. Kromě toho podával hotel Eisensteiner Hof od 11 hod bavorsko-české menu. Od poledne probíhala v hraničním nádraží komentovaná prohlídka s frankfurtským železničním historikem Bernhardem Hagerem. Poté, co 22 účastníků na pětikilometrové procházce prozkoumalo dvě kdysi rozdělené obce Bayerisch Eisenstein a Železnou Rudu, se skupina „za odměnu“ zastavila ve vyhlášené kavárně Café Charlotte. Od 17 hod, opět v prostoru hraničního nádraží, nebo ve sklárně Grenzglashütte, se ochutnávala první vína roku 2022 a hodnotil se průběh uplynulého víkendu: „Z historického hlediska“, uzavřel Bernhard Hager, „není důvod k nespokojenosti s rychlostí (znovu)spojování Bavorska a Čech. Spíše bychom měli být hrdí na to, co se již uskutečnilo za pouhých 30 let po událostech před a za Železnou oponou.“ „Kulturní a kulinářský měsíc 2022“ pokračuje v sobotu 19. listopadu „Dnem hudebního setkávání“ v rámci festivalu „Pool of Invention Festivals“ v Haidhäusl/Haidmühle a v sobotu 26. listopadu literárním setkáním dvou autorů u krbu – Bernharda Setzweina a Ludmily Rakušanové v Bavorské Rudě.

Přeshraniční „Kulturní a kulinářský měsíc listopad 2022“ financuje Bavorské státní ministerstvo financí a vnitra částkou 53.032,50 eur. Základem je nová směrnice pro financování BYCZFöR.