// 12. května – 15. května 2021 //

Vrcholem akce kulturního města Bavorsko-Čech ve Schwandorfu!

Na konci roku města kultury jsou návštěvníci srdečně zváni k účasti na čtyřdenním kulturním festivalu Týden sousedů, kde se dozví o kulturních a turistických nabídkách v šesti sousedních regionech podél bavorsko-české okraj. Festival se poprvé uskuteční online a zve zájemce o kulturu, aby se setkali, vyměnili si nápady a navázali nové kontakty na dvojjazyčné interaktivní platformě událostí.

Kromě myšlenky vytváření sítí se pozornost soustředí na širokou škálu kulturních nabídek ve třech bavorských regionech – Dolním Bavorsku, Horním Falcku a Horních Frankách – a třech českých regionech – Karlových Varech, Plzni a Jižních Čechách. Koncerty živého přenosu, prezentace kulturních institucí, tvůrčí dílny k účasti a ještě mnohem více na vás čekají od 12. do 15. května 2021 a lze k nim z domova dosáhnout několika kliknutími myší na www.bbkult.net!

Každý, kdo má zájem, je vítán, účast je zdarma. Každý den od 15:00 do 17:00 a od 19:00 do 21:00 se konají různé živé nabídky, jako jsou divadelní představení, taneční workshopy a koncerty. Široký sortiment doplňují videokonference, programové příspěvky a filmové projekce, které jsou průběžně k dispozici. Stojí za to se tedy několikrát zastavit! A pokud jste dost rychlí, dostanete pivo z města kultury vařené podle bavorsko-české receptury a uložené v historických skalních sklepech města Schwandorf!

Středa 12. května 2021
V den zahájení se představí kulturní instituce a turistické destinace ze šesti sousedních regionů. Publikum je zváno k účasti na videokonferencích a k hravému poznávání jiného jazyka nebo dialektu.

Čtvrtek 13. května 2021
Loutkové divadlo, kouzelnická show a hlasová animace – barevný rodinný a zábavní program pro malé i velké zajišťuje dobrou zábavu na Nanebevstoupení Páně.

Pátek 14. května 2021
Přeshraniční instituce, jako je společné středisko policie Schwandorf – Petrovice, Centrum Bavaria Bohemia nebo Týdny bavorsko-českého přátelství, představují svou práci a zvou zúčastněné hosty k diskusi a výměně nápadů. Na přeshraničním setkání v rámci sítě mají kulturní aktéři a zájemci o kulturu příležitost navázat kontakty a usilovat o výměnu. V praktických dílnách bavorsko-české pekárny a kuchařství, jakož i v úvodech do řemesel a designu se návštěvníci dozvědí nejen něco o tradici a řemesle, ale také praktické tipy.

Sobota 15. května 2021
Týden sousedů nakonec vyvrcholí řadou kulturních vrcholů, jako jsou divadelní představení, taneční workshopy, promítání filmů, výstavy, virtuální prohlídky a koncerty z Německa a České republiky.

Fronberger Straße 31, 92421 Schwandorf
12.05.2021 15:00 – 15.05.2021 21:00