// 1. prosince 2021 //

 

Centrálním úkolem Centra Bavaria Bohemia je umožnit setkávání a kooperace mezi kulturními tvůrci v českých a bavorských sousedních regionech. Kulturním představitelům v sousedních regionech je třeba nabídnout možnost setkávat se, aniž by se zaměřovali na úzce vymezená témata. Prezentovat své projekty a nápady, vyměňovat si zkušenosti, navazovat nové kontakty a oživovat ty staré. Kulturní aktéři se mohou představit krátkou prezentací (max. 7 slidů, 7 minut).

 

Freyung 1, 92539 Schönsee
01.12.2021,
14:00 – 16:00