Společně překračovat hranice a setkávat se. V případě „Bavorsko-českých slavností“ v Bavorské Železné Rudě se to dařilo po dva dny – z uměleckého, kulinářského i politického hlediska. Tyto slavnosti byly uspořádány společností ARBERLAND REGio pod mottem: „Kultura setkávání v listopadu, měsíci kultury a kulinářství“ jakožto první projekt nové dotační směrnice Svobodného státu Bavorsko.
Přeshraniční projekt „Živý listopad  2022“ je financován Bavorským ministerstvem financí a domoviny. Z nového dotačního titulu BYCZFöR.