// 1. února – 11. března 2022 // 

Vztahy mezi Čechy a Němci se nyní upírají ke společné budoucnosti, společně prožitá historie však nebyla vždy bez konfliktů. V rámci výzkumného konsorcia, na němž se podílejí univerzity v Řezně a Pasově, Praze a Ústí nad Labem a kulturní referent pro České země ve Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově se v říjnu 2019 uskutečnila exkurze se studenty po stopách někdejšího německy mluvícího obyvatelstva na Šumavě. Každý z účastníků si vybral jednu z pořízených fotografií a napsal o ní text. Dvojjazyčná česko-německá výstava, která existuje i v digitální podobě, ukazuje staré hřbitovy, kostely, pozůstatky zaniklých míst i nově založená muzea a šetrně přenáší návštěvníky do dávno minulého světa. Výstavu organizuje kulturní referent pro České země v kooperaci s Centrem Bavaria Bohemia. Následovat bude diskuse s Dr. Wolfgangem Schwarzem a Mikulášem Zvánovcem na téma: Nakládání s kulturním dědictvím německy mluvícího obyvatelstva.

Vernisáž výstavy se bude konat 1. 2. 2022 v 18 hodin a bude simultánně tlumočena. Platí pravidlo dvakrát očkovaný plus neg. test (po třetím očkování není neg. test zapotřební).

Akce se koná v rámci projektu „Kultura bez hranic – setkávání Čechy-Bavorsko“ s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a okresu Schwandorf.

Freyung 1, 92539 Schönsee
02.02.2022 – 11.03.2022