// 2. November 2015 //

Volkshochschule für den Landkreis Regen realizuje společně se Státním úřadem školství v zemském okrese Regen a Freyung-Grafenau se dvěma českými partnery v Českých Budějovicích a Plzni česko-bavorský INTERREG projekt „Dva jazyky – jediná myšlenka“. V tomto příhraničním projektu zaměřeném na výuku jazyka se na deseti základních školách v Bavorsku vyučuje český jazyk a na české straně německý jazyk. V rámci tohoto projektu je zahrnuto i setkávání německých a českých škol, učitelů, žáků (např. jazykové tábory a projektové dny) a další možnosti, které se po dobu projektu vyselektují.

Další informace o projektu naleznete zde Download (PDF | 867 KB)