Schwandorfský festival dokumentárních filmů ZWICKL nabízí se svým programem dokumentárních filmů z celého světa nejlepší výběr filmů za cenu dvou eur.

Na jediný festival dokumentárních filmů v Bavorsku, který se nekoná v metropolitním regionu, ale v hloubi Horní Falce, přijíždí každoročně 2 500 návštěvníků z Horní Falce i z celého Německa. Neobvyklá místa konání, mnoho hostů, které si ZWICKL zve na pódium, a nezaměnitelná festivalová atmosféra dělají ZWICKL tak báječně pestrým a vzrušujícím.

V roce 2021 se ZWICKL vydá na cestu přes Horní Falc do Plzně. Ve svém zavazadle má pestrý program na téma „domov a cestování“ s českým filmovým okénkem, bavorskou dokumentární cenou ZETT a mnoha výjimečnými dokumenty z celého světa. Chybět nebude ani obvyklá atmosféra ZWICKLu s diváckými diskusemi s tvůrci, panelovými diskusemi a výstavami.

Programová část „O přírodě a o lidech“
Délka: 47 min., po filmech následuje diskuze s publikem, originální verze s německými a českými titulky

První a poslední pumpa
Ferdinand Hauser, Conrad Winkler, Německo 2020, 21 min.
Dvě čerpací stanice uprostřed Evropy. Dvě neexistující místa. Jedna hranice. Zákazníci přijíždějí a odjíždějí. Obsluha stanice zůstává.

Rybák
Kryštof Zvolánek, ČR, 2020, 26 min.
V tomto černobílém filmu, natočeném na 16 mm, se přemýšlí o klimatických změnách. Poetickou formou ukazuje autor filmu důvody tohoto vývoje a představuje ochránce životního prostředí, kteří hledají společné řešení pro životní prostředí a lidi.

Programová část „O mužích a ženách“
Délka: 101 min., po filmech následuje diskuze s publikem, originální verze s německými a českými titulky

Chlupy
Josefi na Lubojacki, ČR 2019, 17 min.
Film se zabývá otázkami identity pohlaví na základě objasnění materiálu a významu „chlupů“.

Setkání
Taťána Marková, ČR2019, 63 min.
Libuše je mýtická ženská postava, která je pevně zapředena do dějin Prahy a I dnes je uctívána v nejrůznějších podobách.

Schichteln
Verena Wagner, Německo 2020, 21 min.
Sklárna v česko-německém pohraničí. Kouzlo noční rutiny. Symfonie svalové hmoty, žhnoucího horkého skla a ptáků, kteří zpívají při rozednívání.

Zastávky roadshow v říjnu 2021

  • 2. 10. | Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee
  • 3. 10. | Nádraží v Bad Kötzting
  • 8. – 10. 10. | Kino-Center v Nittenau
  • 15. – 17. 10. | Kino v Andreasstadel, Řezno, v rámci česko-bavorského festivalu MisMas
  • 22. – 24. 10. | Kino Ring-Theater v Amberku
  • 27. – 31. 10. | Kino Lichtwerk ve Schwandorfu
  • 22. – 24. 4. 2022  | DEPO2015 v Plzni v rámci festivalu Treffpunkt

Festival ZWICKL pořádá Úřad kultury města Schwandorf. ROADSHOW! 2021 se pořádá za podpory okresu Schwandorf, Centra Bavaria Bohemia, Kulturního města Čechy-Bavorsko a Kulturního spolku Amberg.

Freyung 1, 92539 Schönsee
02.10.2021, 17:00 – 22:00