Přehled oblastí působnosti

 

  • Podpora při vytváření a rozšiřování kontaktních sítí poskytovatelů služeb z oblasti cestovního ruchu, mimo jiné: organizace v oblasti cestovního ruchu, turistická infocentra, volnočasová zařízení, hotely a restaurace, cestovní kanceláře a lidé působící v oblasti kultury a jejich nabídky v česko-bavorském příhraničí.
  • Koncepce, plánování a realizace informačních a odborných akcí v rámci nových témat a projektových záměrů pro příslušné aktéry na obou stranách hranice.
  • Realizace turistických a kulturních událostí vyplývajících z Rozvojové studie Bavorsko-Čechy.
  • Pravidelná výměna s dalšími poradenskými organizacemi v pohraniční oblasti, s euroregiony a s CeBB (Centrum Bavaria Bohemia).
  • Koordinace akcí konaných v roce 2019 v rámci vzpomínkového aktu na téma „30 let od pádu železné opony“.
  • Společný vývoj turistických produktů a marketing celého regionu, jako místa pro aktivní odpočinek a místa gurmánských zážitků a regionálních specialit.
  • Organizace a realizace oslav česko-bavorského přátelství k posílení dobrých sousedských vztahů.
  • Další rozšiřování a posilování marketingu v oblasti tištěných i online materiálů, sociálních médií.