Rozvojová studie pro česko-bavorský příhraniční prostor

 

V prosinci 2014 se Česká republika a Svobodný stát Bavorsko shodli na Rozvojové studii pro česko-bavorský příhraniční prostor, která má za cíl lépe propojit obě země a z pohraničních oblastí Čech a Bavorska vybudovat silný a konkurenceschopný region s budoucností. S pomocí výsledků a realizovaných opatření odvozených z Rozvojové studie bude regionální spolupráce dále rozvíjena a prohlubována, aby došlo i aktivaci dosud nevyužitého potenciálu.
Plánované zřízení „koordinačního místa pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu“ pro lepší propojení příslušných aktérů má umožňovat strukturovanou výměnu informací, a tím významně přispět k realizaci Rozvojové studie.

Rozvojová studie pro česko-bavorské příhraničí ke stažení zde (PDF | 2,5 MB)