// 6. prosince 2021 //

 

S cílem upevnit spolupráci a získat ještě větší synergie se 6. prosince sešly na společné online schůzce Sabine Lemberger z oblasti Národní park Bavorský les, Judith Weinberger-Sing, vedoucí rozvoje okresu Regen, referentka cestovního ruchu Susanne Wagner a Simona Fink, Elisabeth Unnasch a Miriam Lange ze Sekretariátu přeshraničního managementu, aby v budoucnu spojily své síly při plánování přeshraničních projektů v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Aktuálně, jak informovala Sabine Lemberger, je udržován aktivní kontakt s Mikroregionem Šumava Západ. Jejím přáním je posílení bavorsko-české spolupráce a větší propojení se zkušenějšími kolegy a kolegyněmi. Do budoucna mají ve Spiegelau v plánu vydávat propagační tiskoviny i v češtině a vytvořit přeshraniční část webových stránek. Ve fázi plánování je také exkurze do Českého Švýcarska. Susanne Wagner hovořila o INTERREG projektu 255 – poutní cesta „Vintířova stezka“, na kterém se prázdninový region Arberland geograficky podílí. Sabine Lemberger slíbila zintenzivnit v tomto směru komunikaci a přeshraniční poutní stezku intenzivněji propagovat prostřednictvím vlastních marketingových kanálů. Simona Fink nabídla prezentaci společných projektů online, na billboardech, veletrzích cestovního ruchu a také osobně v Informačním centru Bavorska v Plzni na nám. Republiky.

Nakonec Sabine Lemberger navrhla vytvořit projektový tým a na společném workshopu ve větším okruhu diskutovat konkrétní možnosti projektové spolupráce.